خرید ویژه تبلت تام سخنگو تبلت تام سخنگو یا همان تبلت گربه سخنگو یکی از بهترین و پرفروش ترین اسباب بازی های بچگانه است که در دنیا مورد استقبال والدین و کودکان قرار گرفته است از جمله امکانات تبلت تام سخنگو : اهنگ ، اموزش انگلیسی و بازی گربه سخنگو می باشد این تبلت به تمامی شهرها و روستاها ارسال می شود خرید پستی یعتی : ارسال به سراسر ایران سپس پرداخت وجه قیمت با تخفیف ویزه 27000 تومان پرداخت پس از تحویل فروشگاه مرکزی شرکت : shopnoor.ir http://tablet-tom.mihanblog.com 2019-08-20T01:59:44+01:00 text/html 2018-01-11T13:31:37+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری محصولات فروشگاه تام سخنگو http://tablet-tom.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><font color="#993399"><b>با سلام در فروشگاه اینترنتی تبلت تام سخنگو دو مدل از محصولات پرفروش&nbsp; عرضه می شود </b></font><br><br>ارسال به سراسر ایران درب منزل سپس پرداخت<br><br></div><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 60%;" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 30%;">&nbsp;تبلت تام سخنگو<br><img src="http://titebazar.ir/pic/tabletkoodak-1.jpg" height="170" width="220"><br><br>دارای برنامه های و بازی های جالب<br>ویژه کودکان<br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>28000 تومان</strong></p><br>نحوه خرید : روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم سفارش را پر کنید<br><p style="text-align: center;"><br></p> <a href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=631" target="_blank"><img src="http://titebazar.ir/pic/buy2.gif" border="0"></a><br><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 30%;">&nbsp;<img src="http://titebazar.ir/pic/tucmhe-2.jpg" height="197" width="197"><br><br><font color="#FF0000"><b>گوشی تام سخنگو تاچ می</b></font><br>دارای بازی تام سخنگو و برنامه های جالب<br>دوست بچه ها<br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>20000 تومان</strong></p><br>نحوه خرید : روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید و فرم سفارش را پر کنید<br><p style="text-align: center;"><br></p> <a href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=548" target="_blank"><img src="http://titebazar.ir/pic/buy2.gif" border="0"></a><br></td></tr></tbody></table><div align="center"><br></div> text/html 2017-12-06T16:25:39+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری فواید تبلت برای کودکان http://tablet-tom.mihanblog.com/post/7 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/22.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/22.jpg" height="341" width="512"><br><br><font color="#FF0000"><b>فواید تبلت برای کودکان</b></font><br><br>دانشمندان بر این باورند که تبلت ها و گوشی های هوشمند ممکن است بر توسعه اجتماعی و عاطفی تأثیر بگذارد</span><br><br><span class="">تفسیر مجله هشدار می دهد که استفاده از یک تبلت یا گوشی هوشمند برای هدایت توجه کودک می تواند به "مکانیسم های خود تنظیم"<br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Using a smartphone or iPad to pacify a toddler may impede their ability to learn self-regulation, according to researchers. ">به گفته محققان، استفاده از یک گوشی هوشمند یا آیپد برای تسکین یک کودک نو پا ممکن است مانع از توانایی آنها در یادگیری خود تنظیم شود.<br><br></span><span title="In a commentary for the journal Pediatrics, researchers at Boston University School of Medicine reviewed available types of interactive media and raised “important questions regarding their use as educational tools”, according to a news release. ">در یک نظر برای مجله Pediatrics، محققان دانشکده پزشکی بوستون، انواع مختلفی از رسانه های تعاملی را مورد بررسی قرار دادند و با توجه به انتشار اخبار، "سوالات مهم در مورد استفاده آنها به عنوان ابزار آموزشی" مطرح شدند.<br><br></span><span title="The researchers said that though the adverse effects of television and video on very small children was well understood, society’s understanding of the impact of mobile devices on the pre-school brain has been outpaced by how much children are already using them. ">محققان گفتند هرچند اثرات نامطلوب تلویزیون و ویدئو بر روی کودکان بسیار کوچک به خوبی درک شده است، درک جامعه از تاثیر دستگاه های تلفن همراه در مغز پیش دبستانی شده است که از میزان استفاده کودکان از آنها جلوگیری می شود.<br><br></span><span title="The researchers warned that using a tablet or smartphone to divert a child’s attention could be detrimental to “their social-emotional development”. ">محققان هشدار دادند که استفاده از یک تبلت سخنگو یا گوشی هوشمند برای هدایت توجه کودک، می تواند به "رشد اجتماعی-احساسی آنها" مضر باشد.<br><br></span><span title="“If these devices become the predominant method to calm and distract young children, will they be able to develop their own internal mechanisms of self-regulation?” the scientists asked. ">دانشمندان اظهار داشتند: "اگر این دستگاه ها به روش غالب برای آرام کردن و نادیده گرفتن کودکان جوان تبدیل شود، آیا می توانند مکانیسم های خود را برای خود تنظیم کنند؟"<br><br></span><span title="Use of interactive screen time below three years of age could also impair a child's development of the skills needed for maths and science, they found, although they also said some studies suggested benefits to toddlers' use of mobile devices including in early literacy skills, or">استفاده از زمان صفحه نمایش تعاملی زیر سه سال همچنین می تواند باعث پیشرفت کودک از مهارت های مورد نیاز برای ریاضیات و علم شود، اگر چه آنها همچنین گفتند که برخی مطالعات مزایای استفاده از دستگاه های تلفن همراه از جمله وسایل سواد آموزی اولیه، یا </span><span title="better academic engagement in students with autism. ">مشارکت تحصیلی بهتر در دانش آموزان مبتلا به اوتیسم.<br><br></span><span title="Jenny Radesky, clinical instructor in developmental-behavioural pediatrics at Boston University School of Medicine, published her team’s findings.">جنی رادکسی، مربی بالینی کودکان و نوجوانان در رشته های رفتاری در دانشکده پزشکی بوستون، یافته های تیمش را منتشر کرد. </span><span title="She urged parents to increase “direct human to human interaction” with their offspring. ">او از پدر و مادر خواسته است تا با فرزندانشان "تعامل مستقیم انسان با انسان" را افزایش دهد.<br><br></span><span title="Radesky encouraged more “unplugged” family interaction in general and suggested young children may benefit from “a designated family hour” of quality time spent with relatives – without any television and mobile devices being involved. ">Radesky بیشتر تعامل خانوادگی "بدون پلاگین" را به طور کلی تشویق می کند و پیشنهاد می کند که کودکان کوچک ممکن است از ساعت "تعیین شده" زمان کافی برای گذراندن با بستگان - بدون هیچ گونه تلویزیون و دستگاه های تلفن همراه درگیر شوند.<br><br></span><span title="The researchers pointed out that while there is plenty of expert evidence that children under 30 months cannot learn as well from television and videos as they can from human interaction, there has been insufficient investigation into whether interactive applications on mobile devices produce a similar result. ">محققان خاطر نشان کردند که در حالی که شواهد متخصصی وجود دارد که کودکان زیر 30 سال نیز نمی توانند از طریق تلویزیون و فیلم ها از تلویزیون و فیلم ها یاد بگیرند، تحقیقات کافی در مورد اینکه آیا برنامه های تعاملی در دستگاه های تلفن همراه یک نتیجه مشابه را تولید می کنند، وجود دارد.<br><br></span><span title="Radesky questioned whether the use of smartphones and tablets could interfere with the ability to develop empathy and problem-solving skills and elements of social interaction that are typically learned during unstructured play and communication with peers. ">Radesky سوال کرد که آیا استفاده از تلفن های هوشمند و تیبت کودک می تواند با توانایی ایجاد همدلی و مهارت های حل مسئله و عناصری از تعامل اجتماعی که به طور معمول در طی بازی بدون ساختار و ارتباط با همسالان یاد می گیرند، دخالت می کند.<br><br></span><span title="Playing with building blocks may help a toddler more with early maths skills than interactive electronic gadgets, she said. ">او گفت که بازی کردن با بلوک های ساختمانی ممکن است به کودکان نوپا با مهارت های ریاضی اولیه کمک کند تا از ابزارهای الکترونیکی تعاملی.<br><br></span><span title="“These devices may replace the hands-on activities important for the development of sensorimotor and visual-motor skills, which are important for the learning and application of maths and science,” Radesky said. ">Radesky گفت: "این دستگاه ها ممکن است فعالیت هایی را که مهم برای توسعه مهارت های حسگر حرکتی و حرکتی حرکتی است که برای یادگیری و کاربرد ریاضی و علم مهم هستند، جایگزین کند.<br><br></span><span title="There is evidence that well-researched early-learning television programmes, such as Sesame Street, and electronic books and learn-to-read applications on mobile devices can help vocabulary and reading comprehension, the team found, but only once children are much closer to">شواهدی وجود دارد که برنامه های آموزشی زودرس آموزش دیده مانند Street Sesame و کتاب های الکترونیکی و برنامه های یادگیرنده برای خواندن در دستگاه های تلفن همراه می توانند به واژگان و درک مطلب کمک کنند، اما هنگامی که کودکان بسیار نزدیک به </span><span title="school age.">سن مدرسه<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Radesky recommended that parents try applications before considering allowing a child to use them. ">Radesky توصیه می کند که والدین برنامه های کاربردی را قبل از دادن اجازه دادن به یک کودک از آنها استفاده کنند.<br><br></span><span title="“At this time there are more questions than answers when it comes to mobile media,” she said. ">او گفت: "در این زمان پرسش های بیشتری نسبت به پاسخ های زمانی که به رسانه های همراه می آید وجود دارد.<br><br></span><span title="This article was amended on Monday 2 February 2015, to correctly identify the source cited.">این مقاله در تاریخ دوشنبه 2 فوریه 2015 اصلاح شد تا منبع ذکر شده را درست شناسایی کند. </span><span title="The headline and text were extensively rewritten to better reflect the nature of the article.">عنوان و متن به طور گسترده ای بازنویسی شده اند تا منعکس کننده ماهیت مقاله باشد. </span><span title="We originally said the article was based on scientific research;">ما در اصل گفت که این مقاله بر اساس تحقیقات علمی است؛ </span><span title="in fact it was based on a news release, dated 30 January 2015, about a commentary on previous research and possible new areas of study.">در واقع آن را بر اساس یک انتشار خبری، تاریخ 30 ژانویه 2015، در مورد تفسیر در مورد تحقیقات قبلی و زمینه های جدید ممکن مطالعه. </span><span title="Links in the article have been changed to correctly identify sources. ">پیوندهایی در این مقاله به درستی شناسایی منابع تغییر یافته است.<br></span><span title="Since you’re here … ">از آنجا که اینجا هستی ...<br><br></span><span title="… we have a small favour to ask.">... ما یک درخواست کوچک برای پرسیدن داریم </span><span title="More people are reading the Guardian than ever but advertising revenues across the media are falling fast.">مردم بیشتر در حال خواندن نگهبان هستند، اما درآمد تبلیغات در سراسر رسانه ها به سرعت کاهش می یابد. </span><span title="And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can.">و بر خلاف بسیاری از سازمان های خبری، ما یک paywall نداشته ایم - ما می خواهیم روزنامه نگاری ما را تا حد امکان باز نگه داریم. </span><span title="So you can see why we need to ask for your help.">بنابراین شما می توانید ببینید که چرا ما باید از کمک شما درخواست کنیم. </span><span title="The Guardian’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce.">روزنامه نگاری مستقل و تحقیق گاردین زمان زیادی را صرف پول و کار سخت برای تولید می کند. </span><span title="But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اما ما این کار را انجام می دهیم زیرا ما معتقدیم که چشم انداز ما اهمیت دارد - زیرا ممکن است این دیدگاه شما نیز باشد.<br></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span>بهترین تبلت برای کودکان، Fire 7 Kids Edition بود، اما تازه وارد 8 اینچ تازه وارد شده و توجه ما را دزدیده است.</span> <span class="">نه تنها آن را سپر مشابه و دو سال بدون سؤال گارانتی درخواست می کند به عنوان همتای کوچکتر خود را، اما باتری آن طول می کشد بیش از 5 ساعت طول می کشد.</span> <span>همچنین دارای صفحه نمایش روشن تر و عملکرد پاسخگو تر است.</span></span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="I appreciate there not being a paywall: it is more democratic for the media to be available for all and not a commodity to be purchased by a few.">من قدردانی میکنم که یک paywall وجود نداشته باشد: برای رسانه ها بیشتر برای مردم قابل دسترس است و نه کالایی که چند نفر آن را خریداری کنند. </span><span title="I’m happy to make a contribution so others with less means still have access to information. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">من خوشحالم که سهم داشته باشیم تا دیگران با معایب کمتر دسترسی به اطلاعات داشته باشند.<br></span><span title="Thomasine F-R. "><br><br></span><span title="If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure.">اگر کسی که گزارش خود را بخواند، کسی که آن را دوست دارد، کمک مالی می کند، آینده ما بسیار امن تر خواهد بود. </span><span title="For as little as £1, you can support the Guardian – and it only takes a minute.">برای کمتر از 1 پوند، شما می توانید از نگهبان حمایت کنید - و تنها یک دقیقه طول می کشد. </span><span title="Thank you.">متشکرم.<br><br><font color="#FF0000"><b><font size="2">آیا می خواهید کودک خود را باهوش تر کنید؟<br><br></font></b></font><font color="#CC33CC" size="2"><b>آیا می خواهید کودک خود را بر زبان انگلیسی مسلط کنید؟<br><br></b></font><font color="#009900"><b><font size="2">این روزها همه تبلت تام سخنگو می گیرند شما چطور؟؟؟</font></b></font><br><br><font color="#FF6666"><b><font size="2">جهت خرید و اطلاعات بیشتر به تصویر زیر کلیک کنید</font></b></font><br></span></span> text/html 2017-12-05T16:12:03+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری چرا باید تبلت تام سخنگو برای کودک خود بخریم؟ http://tablet-tom.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><br>با اقزایش سطح اگاهی کودکان و فناوری های روز ، والدین نیاز به تبلت و گوشی های هوشمند را برای کودک خود می کنند ولی با توجه به اینکه گوشی های هوشمند قیمت بالایی دارد شما می توانید با هزینه بسیار پایین تبلت مخصوص کودک را خریداری کنید<br><br>در تبلت تام سخنگو شما با برنامه معروف ضبط صدا ، یعنی گربه سخنگو مواجه می شوید همین یک برنامه ساعت ها و روز ها می تواند سرگرم کند</span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st">از ویژگی های بارز تبلت کودک تام ، اموزش زبان انگلیسی ، موسیقی های کودکانه ، بازی و سرگرمی و نشاط می باشد که فوق العاده است.</span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st">مهم ترین بخش تبلت این است که با تبلت های گران قیمت از لحاظ ظاهری فرقی ندارد و کودک شما نیز این فرق را متوجه نمی شود پس اگر می خواهید با کمترین هزینه ، تبلتی مناسب برای کودک بدون ترس از خراب شدن ، شکسته شدن بگیرید ما به شما تبلت تام سخنگو را پیشنهاد می کنیم</span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><font color="#CC33CC"><b>جهت اطلاعات بیشتر و نحوه خرید روی تصویر زیر کلیک کنید</b></font></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."></span></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."></span></span><a href="http://tablet-tom.mihanblog.com/" target="" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak.jpg"></a></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st">بهترین <em>برنامه</em> در 135 کشور! بچه <em>گربه</em> خود را پرورش دهید و او را بزرگ کنید. از این پس می توانید آیتم های درون بازی را با کارت های شتاب خریداری نمایید. این <em>برنامه</em> دارای گواهی پرایوو است. گواهی پرایوو بیانگر این است که شرکت اوت فیت 7 دارای قوانین حریم خصوصی برای حفاظت از اطلاعات شخصی کودک شماست</span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"></span></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><span class="st">Talking Tom Cat نام یک بازی برای اندروید می باشد که در گوگل پلی بیش از 500 میلیون بار دانلود شده است. این <em>گربه</em> باهوش قادر به تکرار حرفه ای شما می باشد </span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><span class="st"></span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><span class="st">&nbsp; - قابلیت بحث با تام و صحبت کردن خنده دار تام&nbsp; - قابلیت بازی کردن با تام و حرکات خنده دار&nbsp; - سفارشی کردن تام با لباس و لوازم جانبی جدید&nbsp; - انتقال تام در نسخه جدید به محیط های جدید&nbsp; - انجام حرکات جدید و جذاب تام&nbsp; - قابلیت کسب سکه و امتیاز برای خرید از شاپ بازی&nbsp; - گرفتن دستاوردهای ویژه برای بازی با تام&nbsp; - قابلیت ضبط حرکات و صحبت های تام</span></span></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"><span class="st"><span class="st"></span></span>برجسته</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="HIGHLIGHTS &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="3-D stereoscopic image (life-like) of Tom &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تصویر 3 بعدی استریوسکوپیک (زندگی مانند) تام</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="3-D stereoscopic image (life-like) of Tom &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="15 popular songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">15 آهنگ محبوب</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="15 popular songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="15 children's songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">15 آهنگ کودکان</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="15 children's songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Sound quality and effects ">کیفیت صدا و اثرات</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sound quality and effects "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sound quality and effects "></span><span title="FINE PRINT &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">چاپ خوب</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="FINE PRINT &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="FINE PRINT &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Please enter daytime delivery details, PO Boxes not valid &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">لطفا جزئیات تحویل روز را وارد کنید، PO Boxes معتبر نیست</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Please enter daytime delivery details, PO Boxes not valid &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Delivery will be in 3-5 working days &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تحویل در 3-5 روز کاری خواهد بود</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Delivery will be in 3-5 working days &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Additional Charges may apply for delivery to outlying areas &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">ممکن است هزینه های اضافی برای تحویل به مناطق دورافتاده اعمال شود</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Additional Charges may apply for delivery to outlying areas &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Subject to availability &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">موضوع در دسترس بودن</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Subject to availability &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Limited number available &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">شماره محدود در دسترس است</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Limited number available &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Picture displayed is a representation ">تصویر نمایش داده شده نمایندگی است</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Picture displayed is a representation "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Picture displayed is a representation "><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletbaby.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletbaby.jpg"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Picture displayed is a representation "></span><span title="Return Policy:Notify Info@crazedeals.co.za within 3 days of delivery. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Return Policy:Notify Info@crazedeals.co.za within 3 days of delivery. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Return Policy:Notify Info@crazedeals.co.za within 3 days of delivery. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Returns are accepted only if in original packaging. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بازگشت در صورت پذیرش فقط در بسته بندی اصلی.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Returns are accepted only if in original packaging. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Opened packages will not be accepted for returns. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">بسته های باز شده برای بازپرداخت نمی پذیرند.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Opened packages will not be accepted for returns. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Defective products need to be returned for an exchange of product ">محصولات معیوب باید برای تبادل محصول بازگردانده شود</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Defective products need to be returned for an exchange of product "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Defective products need to be returned for an exchange of product "></span><span title="Let the kids get in on the tablet revolution with a Tom Cat Kiddies Tablet.">اجازه دهید بچه ها با تبلت تام گربه Kiddies تبدیل شوند. </span><span title="Featuring 3-D graphics, popular and children’s songs as well as interactive, touchscreen content and recording functions - this tablet promises to entertain little ones for hours and familiarise them with touchscreen applications. ">این برنامه شامل گرافیک 3 بعدی، آهنگ های محبوب و کودکان و همچنین محتوای تعاملی، صفحه نمایش لمسی و عملکرد ضبط است - این تبلت قول دارد ساعتها کمی سرگرم شود و آنها را با برنامه های کاربردی لمسی آشنا کند.</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Featuring 3-D graphics, popular and children’s songs as well as interactive, touchscreen content and recording functions - this tablet promises to entertain little ones for hours and familiarise them with touchscreen applications. "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Featuring 3-D graphics, popular and children’s songs as well as interactive, touchscreen content and recording functions - this tablet promises to entertain little ones for hours and familiarise them with touchscreen applications. "></span><span title="What You Need To Know: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">چه چیزی میخواهید بدانید:</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="What You Need To Know: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="What You Need To Know: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Environmentally-friendly, solid PVC Tablet &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">محیط زیست، تبلت جامد پی وی سی</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Environmentally-friendly, solid PVC Tablet &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="3-D stereoscopic image (life-like) of Tom &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تصویر 3 بعدی استریوسکوپیک (زندگی مانند) تام</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="3-D stereoscopic image (life-like) of Tom &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="15 popular songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">15 آهنگ محبوب</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="15 popular songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="15 children's songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">15 آهنگ کودکان</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="15 children's songs &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Sound quality and effects &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">کیفیت صدا و اثرات</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Sound quality and effects &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Accurate and extended recording functions &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">عملکرد ضبط دقیق و طولانی</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Accurate and extended recording functions &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Touch functions &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">توابع لمسی</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Touch functions &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Intelligent dormancy functions &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">توابع خواب عمیق هوشمند</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Intelligent dormancy functions &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Three AA batteries (not included) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">سه باتری AA (شامل نمی شود)</span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Three AA batteries (not included) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Dimensions: 24 x 18.5 x 2cm">ابعاد: 24 x 18.5 x 2cm</span></span></div> text/html 2017-12-05T15:50:58+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری کودک و تبلت http://tablet-tom.mihanblog.com/post/5 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="According to a recent Ofcom survey, more than half of UK households and one in 10 three to four year olds own a tablet."><img class="shrinkToFit" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/f.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/f.jpg" height="459" width="473"><br><br>در این مقاله چندین بررسی که در مورد فواید یا مضرات احتمالی فناوری تبلت برای کودکان است بررسی شده است این مقاله علمی را بخوانید <br>بر اساس یک نظرسنجی اخیر Ofcom، بیش از نیمی از خانوارهای بریتانیایی و یکی از 10 سه تا چهار ساله، یک تبلت دارند. </span><span title="As such, there has been increasing interest in the effect they have on children with many parent groups and policy makers forewarning terrible consequences. ">به این ترتیب، افزایش علاقه به تاثیر آن بر کودکان با بسیاری از گروه های والدین و سیاست گذاران پیش آمدن عواقب وحشتناکی است.<br><br></span><span title="At a Guardian Live event hosted by Birkbeck University, scientists from the university’s centre for brain and cognitive development (known as the Babylab) said much of the coverage about young children using tablet computers has come from personal insight. ">دانشمندانی که از مرکز دانشگاه مغز و توسعه شناختی (به نام Babylab) در رویداد Live Guardian hosted توسط دانشگاه Birkbeck گفتند، بخش زیادی از پوشش کودکان پیرامون رایانه های تبلت از بینش شخصی آمده است.<br><br></span><span title="This is one of the drivers behind their new project called Tablet - the first research of its kind to examine the effect – both positive and negative – of babies and young children using touchscreen devices such as iPads. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">این یکی از رانندگان پروژه جدید خود را به نام تبلت کودک- اولین تحقیق از نوع خود برای بررسی اثر - هر دو مثبت و منفی - نوزادان و کودکان با استفاده از دستگاه های صفحه نمایش لمسی مانند iPads است.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="If you leave a smartphone or tablet both infants and children will automatically picked it up and start playing. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اگر گوشی هوشمند یا رایانه لوحی را ترک کنید، هر دو نوزاد و کودک به طور خودکار آن را انتخاب می کنند و شروع به بازی می کنند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Dr Smith ">دکتر اسمیت<br><br></span><span title="“Technology is changing our sensory environment.">"فناوری در حال تغییر محیط حسی ما است. </span><span title="But what are the pros and cons?">اما جوانب مثبت و منفی چیست؟ </span><span title="We need to carry out research to really find out,” said Babylab scientist Dr Tim Smith.">دکتر تیم اسمیت، دانشمند Babylab، گفت: "ما باید تحقیقاتی انجام دهیم تا بتوانیم بفهمیم." </span><span title="“We have all seen that if you leave a smartphone or tablet [unattended], both infants and children will automatically pick it up and start playing.">"ما همه را دیده ایم که اگر شما یک تلفن هوشمند یا رایانه لوحی را ترک کنید [مراقب]، هر دو نوزاد و کودک به طور خودکار آن را انتخاب می کنند و شروع به بازی می کنند. </span><span title="It’s so intuitive.”">این خیلی شهودی است. "<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="But what harm is it doing?">اما این چه آسیبی است؟ </span><span title="Should babies be holding toys and learning about the environment around them instead of swiping and tapping a screen?">آیا بچه ها باید اسباب بازی و یادگیری درباره محیط اطراف خود را به جای کشیدن و ضربه زدن روی یک صفحه نمایش دهند؟ </span><span title="Despite the bad press, Smith thinks tablets actually might have a positive effect on the brains of infants.">اسمیت، علی رغم مطبوعات بد، فکر می کند که تبلت ها در واقع ممکن است تأثیر مثبتی بر مغز نوزادان داشته باشند. </span><span title="He says: “Previously babies had limited cognitive stimulation because before it was just receptive.” ">او می گوید: "پیش از این، نوزادان تحرک شناختی محدودی داشتند، زیرا قبل از آن فقط پذیرفتنی بود."<br><br></span><span title="However, he admitted we just won’t know the long-term effects for some time.">با این حال، او اعتراف کرد که ما فقط به مدت طولانی اثرات درازمدت را نمی دانیم. </span><span title="“Right now, it’s one big experiment.">"در حال حاضر، این یک آزمایش بزرگ است. </span><span title="Parents are having to make a very real decision and either have a tablet-free zone or a tablet-friendly upbringing.” ">والدین مجبور به تصمیم گیری بسیار واقعی هستند و یا یک منطقه بدون تبلت یا یک تربیت دوستانه دارند. "<br><br></span><span title="The scientists at Birbeck are not only interested in studying typical brain development in infancy.">دانشمندان در Birbeck نه تنها علاقه مند به مطالعه رشد مغز معمول در دوران کودکی هستند. </span><span title="The Babylab is one of the only laboratories in Europe that studies brain functioning in very young children with Autism spectrum disorder, ADHD, Down’s syndrome, Fragile X syndrome and Williams syndrome. ">Babylab یکی از تنها آزمایشگاههای اروپا است که در کودکان بسیار جوان کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، ADHD، سندرم داون، سندرم ضعیف X و سندرم ویلیامز، فعالیت مغز را بررسی می کند.<br><br></span><span title="At the event, held in Kings Place, London, Babylab’s Dr Esha Massand explained how the centre’s studies on babies with Down’s syndrome could help inform our understanding of Alzheimer’s dementia in adults and potentially help devise interventions to lessen the rate of cognitive decline.">در این رویداد، در پادشاهان محل، لندن برگزار شد، دکتر عشا Massand Babylab را توضیح داد که چگونه مطالعات این مرکز در نوزادان مبتلا به سندرم داون می تواند اطلاع درک ما را از زوال عقل آلزایمر در افراد بزرگسال کمک می کند و به طور بالقوه کمک تدبیر مداخلات برای کاهش میزان کاهش شناختی.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="As well as eye tracking, scientists use a wide range of other technology to study the babies who come to the lab.">دانشمندان و همچنین ردیابی چشم، از طیف گسترده ای از تکنولوژی های دیگر برای مطالعه نوزادانی که به آزمایشگاه می آیند استفاده می کنند. </span><span title="These include electroencephalography, functional magnetic resonance imaging and a watch that monitors sleep.">این شامل الکتروانسفالوگرافی، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی و ساعت مچی است که خواب را کنترل می کند. </span><span title="On top of this, more traditional observation and diary-keeping is used to monitor behaviour.">در بالای این، مشاهدات سنتی تر و نگهداری دفتر خاطرات برای نظارت بر رفتار استفاده می شود. </span><span title="Researchers welcome babies from across the UK who can either take part virtually or come to the Babylab in Bloomsbury, London. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">محققان نوزادان را از سراسر انگلستان خوش آمد می گوییم که می توانند تقریبا تقریبا "یا" Babylab "را در Bloomsbury در لندن بیاورند.<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Parents are having to make a very real decision and either have a tablet-free zone or a tablet-friendly upbringing. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">والدین نیاز به تصمیم گیری بسیار واقعی دارند و یا یک منطقه بدون تبلت مخصوص کودکان یا یک تربیت صحیح برای تبلت دارند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Dr Smith ">دکتر اسمیت<br><br></span><span title="“All the families are volunteers and they tend to love it,” said Dr Smith.">دکتر اسمیت گفت: "تمام خانواده ها داوطلب هستند و تمایل دارند آن را دوست داشته باشند." </span><span title="“When you walk in, it looks like no other psychology lab you’ve ever seen.">"هنگامی که شما در راه می روید، به نظر می رسد هیچ آزمایشگاهی از روانشناسی دیگری که تا به حال دیده اید. </span><span title="There are cuddly toys and bright coloured walls.">اسباب بازی های کثیف و دیوارهای روشن رنگی وجود دارد. </span><span title="It’s hard to tear toddlers away because they are just enjoying themselves so much.” ">دشوار است که بچه های نوپا را دور بشکنند زیرا فقط از خودشان لذت می برند. "<br><br></span><span title="Most of the studies involve watching videos, playing games, blowing bubbles and other things babies like, while recording their brain activity.">اکثر مطالعات شامل تماشای فیلم ها، بازی کردن، حباب های حباب و چیزهای دیگر مانند نوزادان، ضبط فعالیت های مغز آنها است. </span><span title="“That’s the real trick,” said Smith.">اسمیت گفت: "این حقه واقعی است." </span><span title="“You have to get very creative and playful when you design studies.” ">"هنگامی که شما مطالعات را طراحی می کنید، باید بسیار خلاق و باهوش باشید."<br><br></span><span title="In the not too distant past, it was thought that babies were born blind.">در گذشته نه چندان دور، تصور می شد که نوزادان کور هستند. </span><span title="In fact many academics felt that babies did not have a lot going on in their brains at all.">در واقع بسیاری از آکادمی ها احساس کردند که نوزادان در مغز هایشان به شدت پیشرفت نمی کنند. </span><span title="In 1689, philosopher John Locke, famously said that babies were a tabula rasa – a blank slate.">در سال 1689، فیلسوف جان لاک، معروف گفت که نوزادان tabula rasa - یک تخته سنگ خالص. </span><span title="The research carried out at BabyLab very much disproves that, however. ">با این وجود تحقیق انجام شده در BabyLab بسیار نادرست است.<br><br></span><span title="“A baby in a crib already has a lot going on,” Smith tells the audience.">اسمیت به مخاطبان می گوید: "یک کودک در یک مهد کودک در حال حاضر بسیار به کار خود ادامه می دهد. </span><span title="“Neuro imaging shows us that what is missing is connectivity.">"تصویربرداری عصبی ما را نشان می دهد که اتصال از دست رفته است. </span><span title="The building blocks are there already.">بلوک های ساختمان در حال حاضر وجود دارد. </span><span title="These connections give us processing power.">این اتصالات قدرت پردازش را به ما می دهد. </span><span title="Newborn babies have beginnings and then build on it.">نوزادان نوزاد تازه شروع شده و سپس بر روی آن ایجاد می شوند. </span><span title="Babies’ brains go through rapid development but babies also have innate abilities.”">مغز بچه ها از طریق رشد سریع پیشرفت می کند اما نوزاد نیز دارای توانایی های ذاتی است. "<br><br>جهت خواندن بقیه مقاله به ادامه متن بروید<br><br></span></span> text/html 2017-12-04T09:07:03+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری خرید اینترنتی تبلت تام سخنگو http://tablet-tom.mihanblog.com/post/4 <font size="2"> </font><p> </p><div align="center"><font size="2"><b><font size="4" color="#FF0000">تبلت کودک تام سخنگو</font><font size="4" color="#FF0000"><br><br></font><font color="#009999"><font size="4" color="#FF0000">همراه با پایه نگهدارنده برای اولین بار در ایران<br></font></font></b></font><br><font size="2"><b><font color="#009999"><font size="4" color="#FF0000"><img class="shrinkToFit" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/43.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/43.jpg" height="505" width="505"><br><br></font><font color="#009900">اسباب بازی ای سرگرم كننده و آموزشی برای کودکان</font><br><br></font><br><font color="#660099">دارای تصویری سه بعدی<br><br>موسیقی های جذاب و لذت بخش</font><br><br><font color="#FF0066">داستان های سرگرم كننده<br><br><font color="#FF6600">12 ویژگی لمسی و ...<br></font></font></b></font><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;"><strong>تبلت كودك تاچ می سه بعدی می باشد</strong></span></p><font size="2"><b><font color="#FF0066"><font color="#000000"><br>امروزه اصلی ترین بازی و سرگرمی های کودکان را گوشی های همراه ، تبلت و کامپیوتر های شخصی شامل می شوند.متاسفانه این امر علاوه بر تاثیر مخرب بر روی روحیه و خلق و خوی رفتاری آنها ، به مرور زمان آنها را دچار بیماری های روحی و جسمی جبران ناپذیری خواهند کرد<br><br>تام سخنگو گربه ای شیطون است برنامه دوست داشتنی موبایلی است كه بچه ها هیچ وقت از بازی با آن خسته نمی شوند، تبلت سخنگوی تاچ می از این برنامه استفاده كرده و در تولید یك اسباب بازی محبوب تام سخنگو را گنجانده است. تبلت تاچ می با نام تجاری بیبی آیپاد در سایز بزرگ امكان برگرداندن صدا و همچنین پخش موزیك های دوست داشتنی بچه گانه را دارد.<br></font><br></font></b></font><br><div align="center"><font size="2"><b><font color="#FF0066"><font color="#000000"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak4.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak4.jpg" height="384" width="384"></font></font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کودکان و نوجوانان 3D تعاملی سخاوتمندانه تام تبلت تام سخنگ</b><b>و </b></font></font><br></div><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b>تبلت گربه سخنگو یادگیری تعاملی با آیکون های لمسی برای jingles، داستان ها، ضربات درام، موسیقی، زنگ های تلفن، کنترل صدا و تقلید&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدای شفاف و صاف گربه تام خوب است برای شنیدن<br></font></font><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 12pt;">تصویر روی این تبلت تام سخنگو بوده كه به صورت سه بعدی تولید شده و با ضربه زدن به هر نقطه از بدن این گربه ، تام شروع به صحبت می كند. همچنین 8 دكمه تعبیه شده روی صفحه این تبلت داستان های زیبا ، صداهای خنده دار ، موزیك های كودكانه ، صدای زنگ های تلفن . . . را پخش می كند.</span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 12pt;">تبلت تام سخنگو در سال ۲۰۱۵ تولید و وارد بازار شده و یكی از اسباب بازی های مفید كودكان محسوب می شود. <br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 12pt;"><strong>پایه نگهدارنده تبلت را فقط فروشگاه&nbsp; تبلت تام سخنگو روی محصول خود ارائه كرده است ،</strong></span></font></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #993366;"><font size="2" color="#000000"><strong><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> وظیفه این پایه نگهداشتن تبلت و قرار دادن تبلت روی میز می باشد كه می توانید نمونه آن را در تصویر مشاهده می کنید<br></font></strong></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt; color: #993366;"><font size="2" color="#000000"><strong><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak.jpg"></strong></font></span></p><p style="text-align: center;"><b>- مشخصات تبلت تام سخنگو :</b></p><p style="text-align: center;"><b> تبلت سایز بزرگ tom&nbsp; - ارائه شده در اندازه بزرگ&nbsp; - مناسب برای کودکان بالای ۳ سال&nbsp; - دارای نرم افزار تام&nbsp; - دارای اسپیکر های قدرتمند&nbsp; - بدون اشعه های خطرناک و سرطان زا&nbsp; - زیبا و شبیه به نمونه های هوشمند&nbsp; - بدون استفاده از سیم کارت&nbsp; - مخصوص بازی کودکان و خردسالان</b></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><font color="#CC33CC"><b><font size="2">و در پایان :</font></b></font></p><p dir="rtl"> <b><span><span><span>از آنجا كه تبلت‌ها بهترین گزینه برای جلوگیری از شیطنت كودكان هستند شما می‌توانید فرزند خود را با یك تبلت كودكانه با كیفیت بالا و ارزان قیمت در مسافرت, هواپیما, تفریح و ... ساعت‌ها سرگرم كنید.&nbsp; <br></span></span></span></b></p><p dir="rtl"><b><span><span><span><br></span></span></span></b></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff00ff;">خرید آسان :</span> <span style="color: #0000ff; font-size: medium;">اسم و فامیلیتون و آدرس دقیق منزل و کدپستی <span style="font-size: large;"></span></span> را به شماره&nbsp; <font size="4" color="#CC33CC">50002030235 </font>پیامك نمایید</strong></p><p style="text-align: center;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><font color="#CC33CC"><strong>خرید اینترنتی : <font color="#000000">ادرس دقیق و نام خود را پس از کلیک بر روی دکمه خرید پستی زیر وارد و فرم را تکمیل کنید</font></strong></font></p><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قیمت : </span>28000 تومان</strong></p> <a href="http://titebazar.ir/addcart.php?action=add&amp;id=631" target="_blank"><img src="http://titebazar.ir/pic/buy2.gif" border="0"></a><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/720/2157277/buy.jpg"><br><span dir="rtl"></span></p></div><font size="2"> </font> text/html 2017-12-04T08:51:04+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری چگونه کودک خود را با تبلت و گوشی هوشمند اشنا سازیم؟ http://tablet-tom.mihanblog.com/post/3 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span class=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/1.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/1.jpg" height="340" width="645"><br><br><font color="#FF0000"><b>در این مقاله ما نحوه اینکه کی به کودک خود تبلت را بدهید و چگونه مراقبت کنید در هنگام استفاده از این فناوری جدید را برایتان اماده کرده ایم با ما همراه باشید .<br><br></b></font>از زمانی که آنها می توانند یک دست را در دست بگیرند، کودکان برای انواع ابزارهای الکترونیکی، به ویژه تلفن های همراه و رایانه های ما، دسترسی دارند.</span> <span class="">هنگامی که شما شروع به نشانه گرفتن اثر انگشت فرزند دیگر خود را بر روی iPad خود را بیش از خود، ممکن است زمان در نظر قرار دادن فرزند خود را به یک دستگاه بی سیم دستی.</span><br><br><span class="">تلفن هوشمند یک تلفن همراه با تکنولوژی بالا است که سیستم عامل خود را اجرا می کند، به کاربر اجازه می دهد تا با آن صحبت کند، ایمیل، گشت و گذار و عکس ها و ویدیوهای با کیفیت بالا بگیرد.</span> <span class="">یک رایانه لوحی همه چیزهایی را که لپ تاپ شما انجام می دهد، انجام می دهد، اما در یک تخت کوچک و قابل حمل با یک صفحه لمسی.</span> <span class="">در اینجا چند نکته مفید درباره اینکه چگونه و چگونه فرزند خود را به یکی یا هر دو این تکنولوژی معرفی کنید، ارائه شده است.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Wait Until Preschool "><font color="#FF0000"><b>صبر کنید&nbsp; کودکاتان به پیش دبستانی برود بعد تبلت بخرید!</b></font><br><br></span><span title="Just because toddlers like to push buttons and watch videos does not mean they are ready for a computer.">فقط به این دلیل که کودکان نوپا دوست دارند دکمه ها را فشار داده و فیلم ها را تماشا کنند، به این معنا نیست که آنها برای یک کامپیوتر آماده هستند. </span><span title="Experts recommend waiting until your child is at least preschool age.">کارشناسان توصیه می کنند تا کودک شما حداقل سن کودک پیش دبستانی باشد. </span><span title="“Children under two years of age learn best from real-world experiences and interactions, and each minute spent in front of a screen-based device is a minute when your child is not exploring the world and using their senses, which is extremely important in">"کودکان زیر دو ساله از تجربیات و تعاملات واقعی در جهان بهتر می آموزند و هر دقیقه در مقابل یک دستگاه مبتنی بر صفحه نمایش صرف یک لحظه ای است که کودک شما در جستجوی جهان و استفاده از حواس خود نیست، که بسیار مهم است </span><span title="their development process,” says Dr. Carolyn Jaynes, a learning designer for Leapfrog Enterprises.">دکتر کارولین جاینس، طراح یادگیری شرکتهای Leapfrog، می گوید: "روند توسعه آنها" است. </span><span title="“However, by age three, many children are active media users and can benefit from electronic media with educational content.">با این حال، در سن سه سالگی، بسیاری از کودکان فعال هستند و می توانند از رسانه های الکترونیکی با محتوای آموزشی بهره مند شوند. </span><span title="This content often uses strategies such as repeating an idea, presenting images and sounds that capture attention, and using child rather than adult voices for the characters.” ">این محتوا اغلب از استراتژی هایی مانند تکرار یک ایده، ارائه تصاویر و صداها که توجه را جلب می کنند و استفاده از کودک به جای صدای بالغ برای شخصیت ها استفاده می کند. "<br><br></span><span title="Your child may be ready sooner or later, depending on the level of supervision required.">دیر یا زود کودک شما ممکن است آماده باشد، بسته به سطح نظارت مورد نیاز. </span><span title="“In a supervised environment, children as young as four or five are able to engage in learning activities using smartphones and tablets of all kinds,” says Jeannie Galindo, supervisor of instructional technology for the Manatee County School District in Florida.">جانی گالیندو، سرپرست فن آوری آموزشی برای دانشکده ناحیه شهرستان مانیتی در فلوریدا می گوید: "در یک محیط نظارت شده، کودکان زیر 4 تا 5 ساله می توانند فعالیت های یادگیری را با استفاده از تلفن های هوشمند و هر نوع تبلت<br>ی تعامل کنند." </span><span title="“In an unsupervised environment, I wouldn't recommend a smartphone or tablet purchase for a child until at least between the ages of 11 and 13.”">"در یک محیط بی نظیر، من خرید یک گوشی هوشمند یا tablet برای یک کودک را تا حداقل بین 11 تا 13 ساله توصیه نمی کنم."<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Parental Guidance Suggested "><font color="#CC33CC"><b>پیشگیری های لازم هنگام استفاده تبلت توسط کودکان</b></font><br><br></span><span title="Experts recommend parents be very involved in their child’s experience with electronic devices, especially at a young age.">کارشناسان توصیه می کنند والدین در تجربه فرزندشان با وسایل الکترونیکی بسیار درگیر باشند، مخصوصا در سن جوانی. </span><span title="The goal is balanced exposure.">هدف قرار گرفتن در معرض متعادل است. </span><span title="“Parents should keep media screens in family areas so that a child’s media usage can be monitored, and TVs and computers should be kept out of bedrooms,” Jaynes says.">جینس می گوید: "والدین باید صفحه نمایش های رسانه ای را در مناطق خانوادگی نگه دارند تا استفاده از رسانه های کودک بتواند تحت نظارت باشد و تلویزیون ها و کامپیوتر ها باید از اتاق خواب نگهداری شوند." </span><span title="You can help your child get more out of a smartphone or tablet by sharing in the experience.">با به اشتراک گذاشتن در تجربه، می توانید از فرزندتان بیشتر از یک گوشی هوشمند یا رایانه لوحی کمک بگیرید. </span><span title="Engage with your child as he tries out a new app, asking questions about the game and pointing out different aspects of the content.">با تلاش خود برای ایجاد یک برنامه جدید با فرزندتان مشارکت کنید، با سؤالاتی در مورد بازی و اشاره به جنبه های مختلف محتوا تماس بگیرید. </span><span title="This practice, typically called “co-viewing” when applied to TV-watching, can help increase your child’s comprehension skills, Jaynes says. ">وی می گوید: این تمرین، معمولا هنگامی که به تماشای تلویزیون اعمال می شود، به عنوان "مشاهده همزمان" می تواند به افزایش مهارت های درک مطلب کودک کمک کند.<br><br></span><span title="However, doctors warn not to underestimate the learning power of reading a book with your child or spending time exploring the outdoors. ">با این حال، پزشکان هشدار می دهند که توانایی یادگیری خواندن یک کتاب را با کودک خود را نادیده بگیرند یا وقت خود را صرف مطالعه در خارج از منزل کنند.<br><br></span><span title="“Parents need to be models for their children.">"والدین باید مدل هایی برای فرزندان خود باشند. </span><span title="While we're all embracing these great aspects of these digital devices, parents have to strike a balance, turn them off and spend real time with their children,” says Kathleen Clarke-Pearson, a clinical assistant professor of pediatrics at the University of North">در حالی که همه ما این جنبه های عالی این دستگاه های دیجیتالی را در بر می گیریم، والدین باید تعادل ایجاد کنند، آنها را خاموش کنند و زمان واقعی خود را با فرزندانشان صرف کنند "، کتلین کلارک پیرسون، استادیار بالینی کودکان در دانشگاه شمال </span><span title="Carolina School of Medicine in Chapel Hill, and spokesperson for the American Academy of Pediatrics on communications and media.">مدرسه پزشکی کارولینای شمالی در چپل هیل و سخنگوی آکادمی آمریکایی کودکان در ارتباطات و رسانه ها. </span><span title="“The real world is a very important place for children to develop cognitive, social and language skills.” Clark-Pearson suggests allowing your child to take photos of bugs with your iPhone, then going online together to read more about the insects in the images">"دنیای واقعی یک مکان مهمی برای کودکان است تا مهارت های شناختی، اجتماعی و زبان را توسعه دهد." کلارک-پیرسون پیشنهاد می کند که کودک شما عکس هایی از آیفون را با آی فون خود بگیرد، سپس با هم آنلاین به خواندن بیشتر در مورد حشرات در تصاویر </span><span title="they capture.">آنها ضبط می کنند<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Limit Screen Time "><font color="#CC33CC"><b>محدود کردن زمان استفاده از تبلت در کودکان</b></font><br><br></span><span title="“I would recommend no more than a half an hour per sitting for a four to five year old, no more than an hour per sitting for a six to seven year old,” Galindo says.">گالیندو می گوید: "من بیش از نیم ساعت در هر نشست برای چهار تا پنج ساله توصیه می کنم، نه بیش از یک ساعت در هر نشست برای یک شش تا هفت ساله". </span><span title="“I recommend no more than two hours for a high school student per sitting if the gaming is the focus of the interaction.">"من توصیه می کنم بیش از دو ساعت برای یک دانش آموز دبیرستان در هر نشست اگر بازی تمرکز متقابل است. </span><span title="However, if the student is using the device as a productivity tool that time would obviously be greater.” ">با این حال، اگر دانش آموز از دستگاه به عنوان یک ابزار بهره وری استفاده کند، بدیهی است که این زمان بیشتر باشد. "<br><br></span><span title="As your child gets older, you can allow for more freedom.">همانطور که فرزند شما بزرگتر می شود، می توانید برای آزادی بیشتر اجازه دهید. </span><span title="Galindo suggests using a gradual release model where you allow the child more time with the device as he proves he can handle it.">گالیندو پیشنهاد می کند با استفاده از یک مدل آزمایشی تدریجی که در آن شما اجازه می دهد کودک زمان بیشتری را با دستگاه به او ثابت کند که او می تواند آن را اداره کند. </span><span title="Also keep in mind the risk of eye problems that too much screen time could cause.">همچنین در نظر داشتن خطر مشکالت چشم که مدت زمان صفحه نمایش را می تواند باعث شود. </span><span title="“Some clinicians suggest the 20-20-20 rule: every 20 minutes, spend 20 seconds looking at something 20 feet away,” Jaynes says. ">"برخی از پزشکان 20-20-20 قانون را پیشنهاد می کنند: هر 20 دقیقه، 20 ثانیه طول می کشد تا 20 فوت به چیزی نگاه کند،" Jaynes می گوید.<br></span></span><br><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="“Some clinicians suggest the 20-20-20 rule: every 20 minutes, spend 20 seconds looking at something 20 feet away,” Jaynes says. "><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/22.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/22.jpg" height="296" width="444"></span><span title="Content Matters "></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Content Matters "></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Content Matters "><br>محتوای مطالب<br><br></span><span title="Whether you opt for a smartphone through your wireless carrier, or for many of the other tablets that continue to hit the market, there will be plenty of kid-friendly content to consider.">این که آیا شما از یک وسیله نقلیه خود برای گوشی هوشمند استفاده می کنید یا برای بسیاری از تبلت های دیگر که به بازار ادامه می دهند، محتویات متنوعی برای بچه ها محسوب می شود. </span><span title="“It's important to focus on the content and message when making age-appropriate media choices.">"هنگام انتخاب گزینه های رسانه ای مناسب سن، مهم است که بر محتوا و پیام تمرکز کنید. </span><span title="What children watch and play matters,” says Jaynes.">جانیس می گوید: کودکان چه چیزهایی را تماشا می کنند و بازی می کنند. </span><span title="She recommends that parents learn to distinguish between educational and entertainment-based content.">او توصیه می کند که والدین یاد بگیرند بین محتوای آموزشی مبتنی بر سرگرمی و تمایز قائل شوند. </span><span title="Another good idea is to look for an age range listed on the app, keeping in mind what your child can handle. ">یکی دیگر از ایده های خوب این است که به دنبال محدوده سنی ذکر شده در برنامه باشید، با در نظر گرفتن آنچه کودک شما می تواند اداره کند.<br><br></span><span title="For users of the iPad or iPhone, there are many apps that teach basic math, metric conversion, time, money and fractions, geography, the U.S. Constitution, Shakespeare, as well as tools for learning art and music.">برای کاربران اپل یا آی فون، برنامه های زیادی وجود دارد که ریاضیات اولیه، تبدیل متریک، زمان، پول و کسر، جغرافیا، قانون اساسی ایالات متحده، شکسپیر و همچنین ابزار برای یادگیری هنر و موسیقی را آموزش می دهد. </span><span title="LeapFrog, known for its educational games and products for children, recently introduced a tablet for children ages four to nine called the LeapPad that has its own apps.">LeapFrog، شناخته شده برای بازی های آموزشی و محصولات خود را برای کودکان، اخیرا معرفی یک تبلت هوشمند برای کودکان 4 تا 9 ساله به نام LeapPad است که برنامه های خود را دارد. </span><span title="Parents can also download apps from Zoodles.com, and check out sites like Common Sense Media or SmartAppsforKids.com that review kid-friendly apps. ">والدین همچنین می توانند از Zoodles برنامه ها را دانلود کرده و سایت هایی مانند&nbsp; را مرور کنند که برنامه های دوستانه را مرور می کنند.<br><br></span><span title="“There are many games and interactive activities on mobile devices that are not necessarily about school subjects but still useful for children and beyond purely entertainment,” Jaynes says.">جیونز می گوید: "بازی های بسیاری و فعالیت های تعاملی در دستگاه های تلفن همراه وجود دارد که لزوما در مورد موضوعات مدرسه نیست، بلکه هنوز هم برای کودکان مفید است و صرفا سرگرمی است". </span><span title="“Games and activities that engage children in thinking skills like memory games, puzzles, spatial reasoning activities;">"بازی ها و فعالیت هایی که کودکان را در مهارت های تفکر مانند بازی های حافظه، پازل، فعالیت های استدلال فضایی درگیر می کند؛ </span><span title="nurturing skills such as digital pets;">پرورش مهارت هایی مانند حیوانات خانگی دیجیتال؛ </span><span title="and creative skills - drawing, making music - are also great choices.”">و مهارت های خلاقانه - نقاشی، ساخت موسیقی - همچنین انتخاب های عالی است. "<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><font color="#CC33CC" size="2"><b><span>یکی دیگر از ابعاد یادگیری تبلت است <br><br></span></b></font><br><span>برای کودکان مدرسه، یک گوشی هوشمند یا رایانه لوحی میتواند یک لایه یادگیری اضافی را فراتر از کلاس یا کتاب سنتی ارائه دهد.</span> <span class="">گالیندو می گوید: "گوشی های هوشمند و رایانه های لوحی دانش آموزان را برای فرصت های مختلف برای دسترسی به محتوا و تعامل با برنامه درسی فراهم می کنند."</span> <span class="">"آنها دانش آموزان را به جهان در خارج از چهار دیوار ساختمان های آجر و ملات خود متصل می کنند و به کارکنان دنیای واقعی در حل مسائل دنیای واقعی در زمان واقعی دسترسی پیدا می کنند.</span> <span>فناوری یادگیری خود را مرتبط می سازد. "<br><br></span></span><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#FF0000"><b><font size="2">آیا به دنبال یک تبلت ارزان و خوب برای کودک خود هستید؟</font></b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#FF0000"><b><font size="2"><br></font></b></font></span></span><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font color="#CC33CC"><b><font size="2">نام تبلت تام سخنگو را شنیدید؟</font></b></font></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><br></span></span><div align="center"><font color="#009900"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><font size="2"><b>تبلت تام سخنگو برای کودک شما هم بازی و هم اموزش<br><br></b></font></span></span></font><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span></div><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span><b>جهت خرید واطلاعات بیشتر روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></b></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span></span></span></div><div align="center"><a href="http://tablet-tom.mihanblog.com/" target="" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak5.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak5.jpg"></a></div> text/html 2017-12-04T08:38:40+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری آیا استفاده از تبلت برای کودکان و خردسالان خوب است ؟ http://tablet-tom.mihanblog.com/post/2 <span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Babies and toddlers love playing with smartphones and tablets, and quickly get the hang of them. "><font color="#FF0000"><b>در این مقاله ما نظر کارشناسان و متخصصان کودک را در مورد اینکه ایا استفاده از تبلت مناسب است یا خیر را جمع اوری کرده ایم . این مقاله مفید را از دست ندهید<br></b></font></span></span><br><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Babies and toddlers love playing with smartphones and tablets, and quickly get the hang of them. "><font color="#FF0000"><b><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/bayb.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/bayb.jpg" height="309" width="450"></b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Babies and toddlers love playing with smartphones and tablets, and quickly get the hang of them. "></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Babies and toddlers love playing with smartphones and tablets, and quickly get the hang of them. "><br>نوزادان و کودکان نوپا عاشق بازی کردن با گوشی های هوشمند و تبلت می شوند و به سرعت از آنها آویزان می شوند.<br><br></span><span title="When you're a busy parent, it’s an easy way to keep your baby or young child entertained while you cook the dinner or finish a car journey.">هنگامی که شما یک والد مشغول هستید، این یک راه آسان برای نگه داشتن کودک یا کودک شما در هنگام شام است یا سفر خود را به اتمام برساند. </span><span title="You may also feel it's important for your child to get a head start on learning digital skills. ">شما همچنین ممکن است احساس کنید که فرزند شما برای شروع یادگیری مهارت های دیجیتالی، مهم است.<br><br></span><span title="But many experts worry that too much screen time may be harmful for babies and children, even at a very young age. ">اما بسیاری از کارشناسان نگران این نباشند که زمان نمایش روی صفحه نمایش ممکن است برای نوزادان و کودکان حتی در سن بسیار جوان باشد.<br><br></span><span title="The professional body for paediatricians, the Royal College of Paediatrics and Child Health, says that children are exposed to screens for longer amounts of time than ever before.">بدن حرفه ای برای متخصصان اطفال، کالج سلطنتی اطفال و بهداشت کودکان، می گوید که کودکان در معرض نمایش هایی برای زمان های طولانی تر از همیشه هستند. </span><span title="This widespread access to smartphones, tablets, games consoles, TVs and laptops is causing concern amongst doctors in the UK and internationally. ">این دسترسی گسترده به تلفن های هوشمند، تبلت ها، کنسول های بازی، تلویزیون ها و لپ تاپ ها باعث ایجاد نگرانی در بین پزشکان در انگلستان و بین المللی می شود.<br><br></span><span title="Touch-screen technology makes it very easy for even babies to use tablets.">فناوری صفحه لمسی برای حتی نوزادان از تبلت های کودک بسیار آسان است. </span><span title="Doctors are concerned about how screen use affects children's rapidly developing brains.">پزشکان نگران استفاده از صفحه نمایش در مغز به سرعت در حال رشد کودکان است. </span><span title="Doctors say that over-exposure has an impact on attention span and concentration, as well as appetite control.">پزشکان می گویند که بیش از حد قرار گرفتن در معرض تاثیر می گذارد در توجه و تمرکز، و همچنین کنترل اشتها. </span><span title="Screen time encourages a more sedentary lifestyle.">زمان نمایش یک زندگی سبک تر و آرام تر را تشویق می کند. </span><span title="Babies should be encouraged to explore the world physically and toddlers need to be active for three hours a day to grow healthily. ">نوزادان باید تشویق شوند تا جهان را از لحاظ جسمی تشخیص دهند و کودکان نوپا باید سه ساعت در روز برای سلامتی رشد کنند.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Research needs time to catch up with the technology of mobile devices, so the evidence is not always clear or consistent.">سازگار نیستند. </span><span title="But we've rounded up what information there is to help you make the best decisions as a parent. ">اما ما اطلاعاتی را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانیم بهترین تصمیم را به عنوان یک والد انتخاب کنیم.<br></span><span title="At what age should screen time start? ">در چه سن باید شروع به نمایش صفحه نمایش<br></span><span title="Some experts say that children under two should not spend any time using TV, computers or electronic games. ">بعضی از کارشناسان می گویند که کودکان زیر دو سال نباید هیچ وقت با استفاده از تلویزیون، کامپیوتر و یا بازی های الکترونیکی صرف کنند.<br><br></span><span title="Others experts say that there may be a place for interactive media that encourages you and your child to communicate while you're playing alongside each other.">کارشناسان دیگر می گویند ممکن است مکانی برای رسانه های تعاملی وجود داشته باشد که باعث می شود شما و فرزندتان ارتباط برقرار کنید در حالی که در کنار یکدیگر بازی می کنید. </span><span title="But they also agree that watching passively is not advisable for under-twos. ">اما آنها همچنین موافقند که تماشای منفعلانه برای زیر دوز توصیه نمی شود.<br><br></span><span title="Part of the reason to avoid screen time is that babies and toddlers need lots of physical activity. ">بخشی از دلیل برای جلوگیری از زمان نمایش این است که نوزادان و کودکان نوپا نیاز به فعالیت های جسمانی زیادی دارند.<br><br></span><span title="Time spent playing with a tablet or smartphone means your baby is not crawling, walking, climbing and exploring her environment.">زمان صرف پخش با یک tablet یا گوشی هوشمند به این معنی است که کودک شما خزنده، راه رفتن، صعود و کاوش محیط اطراف خود نیست. </span><span title="Even at this very young age, being active means your child is less likely to become overweight or have health problems later in life.">حتی در این سن بسیار جوان، فعال بودن به این معنی است که فرزند شما کمبود داشتن وزن اضافی یا مشکلات بهداشتی در زندگی شما کم است. </span><span title="As your child grows, having too much screen time may also cause her sleeping difficulties. ">همانطور که فرزند شما رشد می کند، داشتن مدت زمان صفحه نمایش نیز ممکن است باعث مشکلات خواب شما شود.<br><br></span><span title="Physical play contributes to your child’s mental and emotional development.">بازی فیزیکی به رشد ذهنی و احساسی کودک شما کمک می کند. </span><span title="Playing with mud and splashing water may be messy, but it’s part of learning how the world works. ">بازی با گل و آب پرتلاش ممکن است غلط باشد، اما بخشی از یادگیری نحوه کار جهان است.<br><br></span><span title="Your baby also needs the chance to interact with you and other children, which is crucial for learning to talk and relate to people. ">کودک شما همچنین نیاز به این دارد که با شما و سایر کودکان ارتباط برقرار کند، که برای یادگیری صحبت کردن و ارتباط با افراد بسیار مهم است.<br><br></span><span title="As your child gets older and becomes more likely to benefit from technology, it’s still important to make sure that screen time does not cut into your child’s opportunities for active, creative play and socialising.">همانطور که فرزند شما بزرگتر می شود و بیشتر از تکنولوژی بهره مند می شود، هنوز هم مهم است که مطمئن شوید که زمان صفحه نمایش به فرصت های فرزند شما برای بازی های فعال، خلاق و اجتماعی تبدیل نمی شود.<br></span></span><br><div align="center"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/screanbaby.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/screanbaby.jpg" height="258" width="460"><br><br></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="How much screen time should my child have? "><font color="#CC33CC"><b>چقدر&nbsp; کودکان می توانند از فناوری تبلت و گوشی های هوشمند بهره ببرند در روز؟<br><br></b></font></span><span title="Common advice for the under-twos is to allow no screen time at all. ">توصیه های مشترک برای زیر دو نفر اجازه دادن به هیچ زمان نمایش صفحه نیست.<br><br></span><span title="If you decide to let your baby or toddler play with your device, try keeping it to 15 or 20 minutes, when their attention is likely to fade anyway.">اگر تصمیم می گیرید که کودک یا کودک نوپای خود را با دستگاه خود بازی کنید، سعی کنید آن را تا 15 یا 20 دقیقه نگه دارید، زمانی که توجه آنها به هر حال محو شود. </span><span title="Be ready with something new and interesting to do next. ">آماده باشید تا چیزی جدید و جالب برای انجام این کار داشته باشید.<br><br></span><span title="For older children, doctors suggest a limit of one or two hours of total screen time a day.">برای کودکان بزرگتر، پزشکان توصیه می کنند یک یا دو ساعت از کل زمان نمایش صفحه در روز است. </span><span title="That means TV, DVDs and computers as well as mobile devices.">به این معنی تلویزیون، دی وی دی ها و رایانه ها و همچنین دستگاه های تلفن همراه است. </span><span title="This is also a common recommendation in countries like the US, Canada and Australia. ">این نیز یک توصیه مشترک در کشورهایی مانند ایالات متحده، کانادا و استرالیا است.<br><br></span><span title="As well as the length of time, think about how using a screen fits into your child's life.">به علاوه مدت زمان، فکر کردن درباره نحوه استفاده از یک صفحه نمایش در زندگی فرزندتان است. </span><span title="You could use it as an occasional treat or during car journeys, for example. ">شما می توانید از آن به عنوان یک درمان گاه به گاه یا در طی سفرهای ماشین استفاده کنید.<br><br></span><span title="Help your child to see digital media as one of many possible activities - sometimes an old blanket over the dining table will keep them happy for just as long. ">به کودک خود کمک کنید تا رسانه های دیجیتال را به عنوان یکی از فعالیت های ممکن مشاهده کنید - گاهی اوقات یک پتو قدیمی در بالای میز ناهار خوری، آنها را برای مدت طولانی حفظ می کند.<br><br></span><span title="Be aware of how much screen time you engage in at home.">از زمان نمایش صفحه نمایش در خانه مطلع شوید. </span><span title="There is a link between how much TV you as a parent watch and how much your child watches, so try to lead by example.">ارتباطی بین میزان تلویزیون شما به عنوان والدین دیده شده و میزان تماشای کودک شما وجود دارد، بنابراین سعی کنید به عنوان مثال هدایت کنید. </span><span title="And there’s wide expert agreement that TV, computers and games should not be switched on during mealtimes.">و توافق کارشناسی گسترده ای وجود دارد که تلویزیون، رایانه ها و بازی ها نباید در طول زمان غذا روشن شود. </span><span title="Mealtimes are an important chance for families to build good eating habits and enjoy a chat. ">زمان غذا یک فرصت مهم برای خانواده ها برای ایجاد عادات غذایی مناسب و لذت بردن از یک چت است.<br><br></span><span title="Watching TV while feeding your baby or child can mean that you miss the cues that she has had enough.">تماشای تلویزیون هنگام تغذیه کودک یا کودک شما ممکن است به این معنی باشد که شما نشانه هایی را از دست داده اید که کافی است. </span><span title="Your child too may be distracted and not notice when she feels full.">فرزند شما نیز ممكن است ناراحت شود و متوجه نشود كه احساس كند كامل است. </span><span title="It is important to be responsive to your baby when feeding them and screen time can get in the way for all of you.">مهم است که هنگام غذا خوردن به کودک خود پاسخگو باشیم و زمان صفحه نمایش برای همه شما مفید باشد.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="Are educational apps helpful? "><font color="#CC33CC"><b>آیا برنامه های آموزشی در تبلت و گوشی موبایل مفید هستند؟</b></font><br></span><span title="Most of the research on electronic media and education is on TV, with some additional studies on computers and video games.">اکثر تحقیقات در مورد رسانه های الکترونیکی و آموزش و پرورش بر روی تلویزیون است، با برخی از مطالعات بیشتری در مورد کامپیوتر و بازی های ویدئویی. </span><span title="It’s possible that the different nature of apps could give different results, once researchers have had more time to study them. ">ممکن است که ماهیت متفاوتی از برنامه ها نتایج مختلفی داشته باشد، زمانی که پژوهشگران زمان بیشتری برای مطالعه داشتند.<br><br></span><span title="Based on what we already know, the answer depends a lot on the child’s age.">بر اساس آنچه که قبلا می دانیم پاسخ بسیار بستگی به سن کودک دارد. </span><span title="In the under-twos, there is limited evidence of benefits, such as increasing vocabulary. ">در زیر دو نفر شواهد محدودی از مزایا، مانند افزایش واژگان وجود دارد.<br><br></span><span title="But other studies suggest that the under-twos do not learn much from electronic media.">اما مطالعات دیگر نشان می دهد که زیر دو نفر از رسانه های الکترونیکی زیاد یاد نمی گیرند. </span><span title="Using screens might hold back the development of language and thinking skills.">با استفاده از صفحه نمایش ممکن است توسعه مهارت های زبان و تفکر را پشت سر بگذارد. </span><span title="It's also easy for you to overestimate how much your baby is learning. ">این نیز برای شما آسان است که بیش از حد یادگیری کودک خود را بیش از حد.<br><br></span><span title="As your child gets older, she'll have an increasing ability to learn from electronic media.">همانطور که فرزند شما بزرگتر می شود، توانایی در حال افزایش در رسانه های الکترونیکی را افزایش می دهد. </span><span title="Some research has found that some apps can build vocabulary and literacy skills.">برخی تحقیقات نشان داده اند که برخی از برنامه ها می توانند مهارت های واژگان و سواد را ایجاد کنند. </span><span title="Quality is important, though.">کیفیت مهم است، هر چند. </span><span title="Look for apps that: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به دنبال برنامه هایی بروید که:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Are right for your child’s age. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">برای سن فرزند شما مناسب است<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Make her laugh. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">خنده اش را بخور<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Give your child achievable goals. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">اهداف قابل دستیابی کودک را به فرزندتان بدهید<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Encourage parents to join in. ">تشویق والدین برای پیوستن به<br><br><br></span><span title="At any age, your involvement is really important.">در هر سن، دخالت شما واقعا مهم است. </span><span title="Your child will probably learn a lot more if you spend time playing on apps with her, rather than leaving her to do it on her own.">احتمالا فرزند شما بیشتر وقت خود را صرف بازی کردن در برنامه ها خواهد کرد، تا اینکه او را به انجام آن برسانید.<br><br></span></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span class="">چگونه خوانندگان الکترونیکی با کتاب های سنتی مقایسه می شوند؟</span><br><span class="">برای خوانندگان بی رحمانه، کتاب الکترونیکی ممکن است یکی از راه های جذابیت آن باشد.</span> <span class="">و بچه های کوچک از آنها در مدرسه یا مهد کودک به اشتراک می گذارند.</span><br><br><span>اما هنگامی که شما کتاب الکترونیکی خود را به فرزند خود می خوانید، ممکن است هر دو از داستان پریشان شوند و برخی از جزئیات را فراموش کنید.</span><br><br><span>این می تواند اتفاق بیفتد، زیرا زمان بیشتری را صرف توضیح اینکه دستگاه چگونه کار می کند، و توجه کمتر به محتوای واقعی را صرف می کنید.</span> <span>بسیاری از ویژگی های تحریک کننده، تعاملی می توانند اثر مشابهی داشته باشند.</span><br><br><span>برخی از کتاب های الکترونیکی داستان را به فرزند شما می خوانند.</span> <span>این تعامل شما با او را محدود می کند و احتمالا شما را از تجربه خارج می کند.</span><br><br><span>جالب توجه است، در یک مطالعه، والدین با tablet baby در خانه هنوز هم کتاب های سنتی را بیش از کتاب های الکترونیکی برای کودکان خردسال ترجیح می دهند.</span><br><br></span><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="How can I make the most of technology? ">چگونه می توانم بیشتر از فناوری استفاده کنم؟<br></span><span title="Digital media is part of daily life, and your child is likely to be very adept at using it from a young age.">رسانه های دیجیتال بخشی از زندگی روزمره هستند و احتمال دارد فرزند شما در استفاده از آن از سن نوجوانی بسیار مفید باشد. </span><span title="As a parent, you can guide your child by setting rules and expectations early on. ">به عنوان یک پدر و مادر، می توانید فرزند خود را با تنظیم مقررات و انتظارات در اوایل راهنمایی کنید.<br><br></span><span title="Smartphones and tablets are just one part of the media mix that children encounter every day, so it makes sense to take an overview. ">گوشی های هوشمند و تبلت ها تنها بخشی از ترکیب رسانه ای است که بچه ها هر روز با آن روبرو می شوند، لذا به نظر می رسد یک مرور کلی باشد.<br><br></span><span title="Doctors advise some simple steps to keep screen time in check: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">پزشکان توصیه می کنند برخی از مراحل ساده برای نگه داشتن زمان صفحه نمایش در چک:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Limit your toddler's exposure as much as possible.">محدود کردن نوردهی کودک نو پا خود را تا آنجا که ممکن است. </span><span title="Bear in mind that, as a busy parent, it's easy to overestimate how active your child is. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به یاد داشته باشید که، به عنوان یک والد مشغول، آسان است که بیش از حد تعیین کنید که فرزند شما فعال است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Keep TVs and computers out of your child's bedroom. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">تلویزیون و کامپیوتر را در اتاق خواب کودک خود نگه دارید.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Don't let your child be on a screen for more than two hours a day in total.">اجازه ندهید که فرزندتان بیش از دو ساعت در روز در صفحه قرار گیرد. </span><span title="Help your child to monitor her screen use so that she can develop an awareness of time spent.">کمک به کودک خود برای نظارت بر استفاده از صفحه نمایش خود به طوری که او می تواند آگاهی از زمان صرف شده است. </span><span title="That way she'll learn to manage screen time as she grows. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;">به این ترتیب او یاد می گیرد که زمان صفحه نمایش را کنترل کند چون او رشد می کند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span title="Choose programmes that have an educational element. ">برنامه هایی را انتخاب کنید که یک عنصر آموزشی داشته باشند.<br><br><br></span><span title="When you are choosing an app for your child, try to make sure it’s relevant to things she is learning at home or at preschool.">هنگامی که شما یک برنامه برای فرزندتان انتخاب می کنید، سعی کنید اطمینان حاصل کنید که این موارد مربوط به چیزهایی است که او در خانه یا در مهد کودک می آموزد. </span><span title="That way, the app may help to reinforce her learning.">به این ترتیب، برنامه ممکن است به تقویت یادگیری او کمک کند.<br><br></span></span><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."><font color="#FF0000" size="2"><b>آیا به دنبال خرید تبلت هوشمند برای کودک خود هستید؟</b></font></span></span><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."><font color="#FF0000" size="2"><b><br></b></font></span></span><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."><font color="#CC33CC" size="2"><b>آیا به دنبال تبلت ارزان برای کودک دلبندتان هستید؟</b></font></span></span></div><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."><br><br></span></span><div align="center"><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."><font color="#009900" size="2"><b>تبلت معروف تام سخنگو بهترین گزینه برای شما که به شادی و هوش کودکتان می اندیشید<br><br><br><font color="#000000">جهت سفارش اینترنتی و اطلاعات بیشتر تبلت روی تصویر زیر کلیک کنید<br><br></font></b></font></span></span><a href="http://tablet-tom.mihanblog.com/" target="" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak.jpg"></a><br><span id="result_box" class="" lang="fa"><span title="That way, the app may help to reinforce her learning."></span></span></div> text/html 2017-12-04T08:28:14+01:00 tablet-tom.mihanblog.com با مدیریت اکبری آغاز به کار رسمی فروشگاه اینترنتی تبلت تام سخنگو http://tablet-tom.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak4.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/tabletkoodak4.jpg"><br></div><br><font color="#FF0000"><b>با اغاز ماه مهر ، ماه مدرسه ها ، کودکان شما نیاز به بازی و همچنین اموزش زبان دارند ، با استفاده از تبلت تام سخنگو شما می توانید به کودکان خردسال خود روش یادگیری بازی در کنار بازی های جذاب مانند تام سخنگو اموزش دهید</b></font><br><br>این فروشگاه اینترنتی با رویکرد مشتریا مداری و رضایت مشتریان ، تبلت تام سخنگو اصل و 100 درصد اورجینال را عرضه می کند&nbsp; و جهت اطمینان خاطز ییشتر مشتریان 14 روز مهلت تست و استفاده از تبلت را دارند و در صورت هرگونه مشکل (بغیر از ضربه خوردگی و اب خوردگی ) تبلت برای شما تعویض و ارسال می شود<br><br>در این فروشگاه اینترنتی علاوه بر خرید تبلت کودک ، می توانید اطلاعات مفید جهت ارتباط بیشتر با کودک خود بدست بیاورید<br><br><div align="center"><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/atablettom.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127150/atablettom.jpg"><br></div><br><b><font color="#993399">در ضمن در پایان خاطر نشان می شویم که در صورتی که می خواهید بصورت پیامکی تبلت کودک تام را خریداری کنید : ادرس منزل دقیق و نام خود را به شماره 50002030235 پیامک نمایید</font></b><br><br>قیمت تبلت تام سخنگو اصل و فابریک : 27000 تومان&nbsp; (14 روز مهلت تست کیفیت کالا )<br><br>ارسال به کلیه شهرها و روستاها سپس پرداخت<br>